Air Diardaoin 19mh Cèitean, chuir sinn fàilte air an naidheachd mun neach-tairgse as fheàrr airson an ath chùmhnant a thaobh Seirbheisean Aiseig Innse Gall agus Chluaidh (CHFS) a ruith. (Tòisichidh an cùmhnant a mhaireas suas ri ochd bliadhna, air 1 Dàmhair 2016 agus tha inbhe an neach-tairgse as fheàrr air a bhuileachadh le Còmhdhail Alba air Aiseagan CalMac Earranta, neach-obrachaidh làithreach na seirbheis.

Thuirt Kevin Hobbs:

“Tha sinn air a bhith ag obair le CalMac Ferries Eta thairis air a’ chiad naoi bliadhna den t-seirbheis seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri leantainn le ar dàimh obrach nuair a bhios am pròiseas solarachaidh foirmeil crìochnaichte.”

Is e rùn Riaghaltas na h-Alba an cùmhnant a bhuileachadh air CalMac Ferries Eta, a’ leantainn air ùine àbhaisteach gun fhàs 10-latha.

Gheibhear brath-naidheachd oifigeil Riaghaltas na h-Alba air a’ cheangal seo:

http://news.scotland.gov.uk/News/CalMac-secures-ferry-contract-24da.aspx


Categories: Press
Tags: