Fo chumhachan Achd Ath-leasachaidh Sheirbheisean Poblach(Alba) 2010, tha e mar fhiachaibh air Stòras Mara CailleanachEarranta fiosrachadh fhoillseachadh mu chaiteachas àraid agusmu ghnìomhan a thaobh fàs eaconamach seasmhach agusceumannan a chaidh a ghabhail airson èifeachdas, luach aguseaconamaidh a leasachadh. Feumar am fiosrachadh seo a thirtseachad cho luath sa tha practaigeacg às dèidh deireadh nabliadhna ionmhasail.

Airson seo a dhèanamh, bheir sinn seachad aithisg mhìosail athaobh caiteachas sònraichte agus bidh seo mar stèidh air anaithisg bhliadhnail. Tha na h-aithisgean seo rim faighinn gu hìosalairson an luchdachadh a-nuas.

Aithisgean

2024

 • Gearran 2024 (Download PDF)
 • Faoilleach 2024 (Download PDF)

2023

 • Dùbhlachd 2023 (Download PDF)
 • Samhain 2023 (Download PDF)
 • Dàmhair 2023 (Download PDF)
 • Sultain 2023 (Download PDF)
 • Lùnastal 2023 (Download PDF)
 • Iuchar 2023 (Download PDF)
 • Ògmhios 2023 (Download PDF)
 • Cèitean 2023 (Download PDF)
 • Giblean 2023 (Download PDF)
 • Màrt 2023 (Download PDF)
 • Gearran 2023 (Download PDF)
 • Faoilleach 2023 (Download PDF)

2022

 • Dùbhlachd 2022 (Download PDF)
 • Samhain 2022 (Download PDF)
 • Dàmhair 2022 (Download PDF)
 • Sultain 2022 (Download PDF)
 • Lùnastal 2022 (Download PDF)
 • Iuchar 2022 (Download PDF)
 • Ògmhios 2022 (Download PDF)
 • Cèitean 2022 (Download PDF)
 • Giblean 2022 (Download PDF)
 • Màrt 2022 (Download PDF)
 • Gearran 2022 (Download PDF)
 • Faoilleach 2022 (Download PDF)

2021

 • Dùbhlachd 2021 (Download: PDF)
 • Samhain 2021 (Download: PDF)
 • Dàmhair 2021 (Download: PDF)
 • Sultain 2021 (Download: PDF)
 • Lùnastal 2021 (Download: PDF)
 • Iuchar 2021 (Download: PDF)
 • Ògmhios 2021 (Download: PDF)
 • Cèitean 2021 (Download: PDF)
 • Giblean 2021 (Download: PDF)
 • Màrt 2021 (Download: PDF)
 • Gearran 2021 (Download: PDF)
 • Faoilleach 2021 (Download: PDF)

2020

 • Dùbhlachd 2020 (Download: PDF)
 • Samhain 2020 (Download: PDF )
 • Dàmhair 2020 (Download: PDF )
 • Sultain 2020 (Download: PDF)
 • Lùnastal 2020 (Download: PDF)
 • Iuchar 2020 (Download: PDF)
 • Ògmhios 2020 (Download: PDF)
 • Cèitean 2020 (Download: PDF)
 • Giblean 2020 (Download: PDF)
 • Màrt 2020 (Download: PDF)
 • Gearran 2020 (Download: PDF)
 • Faoilleach 2020 (Download: PDF)

2019

 • Dùbhlachd 2019 (Download PDF)
 • Samhain 2019 (Download: PDF)
 • Dàmhair 2019 (Download: PDF)
 • Sultain 2019 (Download: PDF)
 • Lùnastal 2019 (Download: PDF)
 • Iuchar 2019 (Download: PDF)
 • Ògmhios 2019 (Download: PDF)
 • Cèitean 2019 (Download: PDF)
 • Giblean 2019 (Download: PDF)
 • Màrt 2019 (Download: PDF)
 • Gearran 2019 (Download: PDF)
 • Faoilleach 2019 (Download: PDF)

2018

 • Faoilleach 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Gearran 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Màrt 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Giblean 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Cèitean 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Ògmhios 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Iuchar 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Lùnastal 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Sultain 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dàmhair 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Samhain 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dùbhlachd 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)

2017

 • Faoilleach 2017 (Luchdaich a-nuas:PDF)
 • Gearran 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Màrt 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Giblean 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Cèitean 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Ògmhios 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Iuchar 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Lùnastal 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Sultain 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dàmhair 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Samhain 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dùbhlachd 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)

2016

 • Faoilleach 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Gearran 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Màrt 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Giblean 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Ògmhios 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Lùnastal 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Sultain 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dàmhair 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Samhain 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dùbhlachd 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)

2015

 • Faoilleach 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dàmhair 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Samhain 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dùbhlachd 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)

2014

 • Faoilleach 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2013

 • Faoilleach 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2012

 • Faoilleach 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2011

 • Faoilleach 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2010

 • Dàmhair 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)