Fo chumhachan Achd Ath-leasachaidh Sheirbheisean Poblach(Alba) 2010, tha e mar fhiachaibh air Stòras Mara CailleanachEarranta fiosrachadh fhoillseachadh mu chaiteachas àraid agusmu ghnìomhan a thaobh fàs eaconamach seasmhach agusceumannan a chaidh a ghabhail airson èifeachdas, luach aguseaconamaidh a leasachadh. Feumar am fiosrachadh seo a thirtseachad cho luath sa tha practaigeacg às dèidh deireadh nabliadhna ionmhasail.

Airson seo a dhèanamh, bheir sinn seachad aithisg mhìosail athaobh caiteachas sònraichte agus bidh seo mar stèidh air anaithisg bhliadhnail. Tha na h-aithisgean seo rim faighinn gu hìosalairson an luchdachadh a-nuas.

Aithisgean

2019

 • Màrt 2019 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Gearran 2019 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Faoilleach 2019 (Luchdaich a-nuas: PDF)

2018

 • Faoilleach 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Gearran 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Màrt 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Giblean 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Cèitean 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Ògmhios 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Iuchar 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Lùnastal 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Sultain 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dàmhair 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Samhain 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dùbhlachd 2018 (Luchdaich a-nuas: PDF)

2017

 • Faoilleach 2017 (Luchdaich a-nuas:PDF)
 • Gearran 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Màrt 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Giblean 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Cèitean 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Ògmhios 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Iuchar 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Lùnastal 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Sultain 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dàmhair 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Samhain 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)
 • Dùbhlachd 2017 (Luchdaich a-nuas: PDF)

2016

 • Faoilleach 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Gearran 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Màrt 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Giblean 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Ògmhios 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Lùnastal 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Sultain 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dàmhair 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Samhain 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dùbhlachd 2016 (Luchdaich a-nuas: XLS)

2015

 • Faoilleach 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dàmhair 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Samhain 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)
 • Dùbhlachd 2015 (Luchdaich a-nuas: XLS)

2014

 • Faoilleach 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2014 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2013

 • Faoilleach 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2013 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2012

 • Faoilleach 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2012 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2011

 • Faoilleach 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Gearran 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Màrt 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Giblean 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Cèitean 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Ògmhios 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Iuchar 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Lùnastal 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Sultain 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dàmhair 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2011 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)

2010

 • Dàmhair 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Samhain 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)
 • Dùbhlachd 2010 (Luchdaich a-nuas: XLS / CSV)