Mòrag NicNeill

Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Is e neach-lagha teisteanaichte a th’ ann am Mòrag NicNèill le còrr air 35 bliadhna de dh’eòlas mar neach-lagha corporra. Bha i na h-àrd chom-pàirtiche ann an companaidh McGrigors LLP (a-nis pàirt de Pinsent Masons LLP) agus mu dheireadh, mar Neach-tagraidh Coitcheann aig Forth Ports plc. Tha eòlas farsaing aig Mòrag ann an roinn nam puirt agus nan calaidhean le cùl-eòlas làidir ann an riaghladh corporra. Is i an t-Iar-Chathraiche air Bòrd Calaidh Obar Dheathain, Iar-Chathraiche air Inbheisteadh Sòisealta Alba, Iar-Chathraiche Oilthigh Heriot-Watt agus Cathraiche Acadamaidh Dhùn Èideann. Tha Mòrag cuideachd na ball de bhòrd-stiùiridh Campas Thachartasan Earranta na h-Alba, aig a bheil seilbh air agus a tha a’ ruith SSE Hydro, agus FARE Alba, carthannas a tha stèidhichte ann an Easterhouse.


Erik Østergaard OBE

Cathraiche

Chaidh Erik fhastadh don Bhòrd-stiùiridh mar Stiùiriche Neo-ghnìomhach san t-Samhain 2006 agus mar Chathraiche sa Ghiblean 2014. Is e an CEO air Còmhdhail is Logastachd na Danmhairg, air a dhèanamh suas de 2,100 ball de chompanaidhean còmhdhail is logastachd na Danmhairg. Tha a dhreuchd-beatha a’ sìneadh thairis air 30 bliadhna ann an dreuchdan àrd-stiùiridh ann an gnìomhachasan loingeis, obair aiseagan agus còmhdhail. Sa Ghearran 2020, chaidh tiotal Oifigear Urramach de Shàr Òrdugh Ìmpireachd Bhreatainn (OBE) a bhuileachadh air Erik, a’ cur ris na h-urraman rìoghail a bh’ aige roimhe; ann an 2018, chaidh Crois Ridire 1ad ìre de dh’Òrdugh Dannebrog a bhuileachadh air leis a’ Bhanrigh Margrethe II na Danmhairg, agus ann an 2004 chaidh Crois Ridire a bhuileachadh air.


Kevin Hobbs

Àrd-Oifigear

Thàinig Kevin gu CMAL sa Ghiblean 2016, a’ toirt leis 30 bliadhna de dh’eòlas ann an gnìomhachasan calaidh, logastachd mara agus loingeis. Mar stiùiriche air Port Milford Haven, prìomh phort san RA a bhios a’ làimhseachadh còrr air 30 millean tonna de chargu gach bliadhna, bha e cunntachail airson stiùireadh malairteach agus obrachail. Eadar 2008 agus 2011, bha Kevin ag obair mar chomhairliche speisealach, a’ solarachadh comhairle fhiosrachail do luchd-dèiligidh mara agus loingeis, a’ gabhail a-steach Companaidh Port Bhaile Átha Cliath, Puirt Peel agus Loidhne Stena. Ann an 1996, chuir e air bhonn Buidheann Aiseagan Seatruck, seirbheis aiseig Chuan na h-Èireann a’ sònrachadh ann am bathar, a stiùir e bhon fhìor thoiseach gu bhith na ghnothachas prothaideach. Mar CEO agus àrd-stiùiriche, bha e a’ coimhead thairis air fòilio inbheistidh de ochd aiseagan bathair ùr-thogte agus còig aiseagan ro-ùghdaraichte.


Jim MacAnndrais

Stiùiriche Shoithichean

Chaidh Jim fhastadh mar Stiùiriche Shoithichean sa Ghiblean 2016. Is e Innleadair Cairte a th’ ann an Jim; Co-phàirtiche de Institiùd Rìoghail nan Ailtirean Mara, Institiùd na h-Innleadaireachd Mara, Saidheans is Teicneòlais agus an Institiùd Innleadaireachd is Teicneòlais. Tha còrr air 35 bliadhna de dh’eòlas aig Jim ann an gnìomhachas na mara; ag obair ann an dreuchdan àrd-stiùiridh do luchd-togail shoithichean, luchd-seilbh shoithichean agus comhairlichean dealbhaidh.


Ramsay Muirhead

Stiùiriche Bun-structar Chalaidhean is Planaidh

Chaidh Ramsay fhastadh mar Stiùiriche Bun-structar Chalaidhean is Planaidh san Dàmhair 2019. Tha còrr air 20 bliadhna de dh’eòlas aige ann an raon farsaing de chuspairean innleadaireachd agus thàinig e gu CMAL ann an 2009 mar Innleadair Togail. Ann an 2012, ghabh e dreuchd mar Cheannard Innleadaireachd Togail, le uallach airson coimhead thairis air liubhairt phròiseactan CMAL an lùib gleidheadh agus bun-structar chalaidhean. Is e Innleadair Togail Cairte a th’ ann an Ramsay agus tha e na Bhall de Institiùd nan Innleadairean Togail; Manaidsear Cairte agus Ball den Institiùd Stiùiridh Cairte; agus Co-phàirtiche Institiùd nan Innleadairean is Saoir-luinge ann an Alba.


Pòl Croucher

Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Tha teisteanas MBA aig Pòl Croucher ann am Bancadh agus Ionmhas agus chaidh a thaghadh mar Cho-phàirtiche de Institiùd Sheirbheisean Bancaidh is Ionmhais ann an 2009. Tha eòlas ceannardais aig Pòl san roinn phrìobhaidich ann am bancadh corporra, le dreuchdan aige roimhe mar stiùiriche roinnean aig Buidheann Bancaidh Lloyds, Banca Rìoghail na h-Alba agus BNP Paribas. Tha àireamh de dhreuchdan stiùiridh neo-ghnìomhach air a bhith aig Pòl, le dreuchdan làithreach a’ gabhail a-steach Companaidh (aiseig) Pacaid Smùid Eilean Mhanainn, far a bheil e na riochdaire do luchd-earrannan, agus tha e mar Bhall Bùird agus Cathraiche Ionmhais air urras foghlaim ioma-acadamaidh ann an Sasainn.


Greum Wood

Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Is e innleadair mara teisteanaichte a th’ ann an Greum le còrr air 35 bliadhna de dh’eòlas ag obair ann an gnothachasan mara agus ola is gas, le cuimse air stiùireadh is obrachadh shoithichean. Tha e air frithealadh ann an raon de dhreuchdan stiùiriche gnìomha agus neo-ghnìomha airson còrr air 14 bliadhna ann an diofar bhuidhnean, bho iomairtean ann an seilbh teaghlaich gu buidhnean ioma-nàiseanta. Tha e na cho-phàirtiche de Institiùd nan Stiùirichean, na Stiùiriche Cairte, agus na bhall den Institiùd Innleadaireachd Mara, Saidheans is Teicneòlais.