Tha na bhòtaichean air an cunntadh, agus faodar ainm na slige 802 fhoillseachadh

Taing do gach neach a ghabh pàirt sa bhòt againn, anns an robh còrr air 4,800 bhòt.

More about this project

Caledonian Maritime Assets Ltd sealbh air na h-aiseagan, puirt agus calachan agus bun-structair riatanach airson seirbheisean aiseig deatamach a ‘frithealadh Alba. Tha sinn ag amas a thoirt seachad èifeachdach, cosg-èifeachdach agus sàbhailte aiseagan, calachan agus bunstructair puirt airson oibrichean, coimhearsnachdan agus luchd-cleachdaidh ann agus mu thimcheall Alba.
Learn more

AISEAGAN

Tha sealbh aig CMAL air 31 aiseagan agus tha aon aiseag eile aca air màl. Tha na h-aiseagan seo an-dràsta air màl aig a’ gnìomhaiche, Aiseagan CalMac Earranta, air slighean gu eileanan is cinn-tìre air taobh siar na h-Alba, ach a-mhàin an MV CANNA, a th’ air obrachadh le Aiseagan Rathlin Island Earranta ann an Èireann a Tuath. Giùlainidh na h-aiseagan as lugha againn còig chàraichean agus gabhaidh an MV LOCH SÌOPHORT suas ri 143 càraichean no 20 HGV.
harbour locations

SUIDHEACHADH

CMAL owns and leases piers, harbours and properties around Scotland as well as owning the ferries operated by Calmac Ferries in the Firth of Clyde and around the Hebrides