Tha 36 aiseag aig CMAL.  Tha trithead ’s a h-aon soitheach air an gabhail air màl aig Aiseagan CalMac Earranta air slighean gu eileanan is leth-innisean taobh siar na h-Alba. Tha còig soithichean air an leigeil air màl gu Aiseagan Serco Northlink air na slighean gu Arcaibh is Sealtainn.

Clyde and Hebrides Islands Ferries

MV Bute

Steel DSMV built in 2005 by Stocznia Remontowa, Gdansk, Poland. Holds 450 passengers.

MV Caledonian Isles

Steel DSMV built in 1993 by Richards Shipbuilders, Lowestoft. Holds 1000 passengers.

MV Catriona

Diesel hybrid built in 2015 by Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow. Holds 150 passengers.

MV Clansman

Steel DSMV built in 1998 by Appledore Shipbuilders Ltd, North Devon. Holds 638 passengers.

MV Coruisk

Steel DSMV built in 2003 by Appledore Shipbuilders Ltd, North Devon. Holds 249 passengers.

MV Finlaggan

Steel DSMV built in 2010 by Stocznia Remontowa, Gdansk, Poland. Holds 550 passengers.

MV Hallaig

Diesel Electric hybrid built in 2012 by Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow. Holds 150 passengers.

MV Hebridean Isles

Steel DSMV built in 1985 by Cochranes Shipbuilders Ltd, Selby, Yard 130.. Holds 465 passengers.

MV Hebrides

Steel DSMV built in 2000 by Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow, Yard 208. Holds 612 passengers.

MV Isle of Arran

Steel DSMV built in 1983 by Ferguson Ailsa Ltd, Port Glasgow, Yard 491. Holds 446 passengers.

MV Isle of Cumbrae

Steel DSMV built in 1976 by Ailsa Shipbuilding Co, Troon, Yard 551. Holds 138 passengers.

MV Isle of Lewis

Steel DSMV built in 1995 by Ferguson Shipbuilders Ltd, Port Glasgow, Yard 678. Holds 970 passengers.

MV Isle of Mull

Steel DSMV built in 1987 by Ferguson Shipbuilders Ltd, Port Glasgow, Yard 572. Holds 951 passengers.

MV Loch Alainn

Steel DSMV built in 1997 by Buckie Shipyard Ltd , Yard 110. Holds 150 passengers.

MV Loch Bhrusda

Steel DSMV built in 1996 by McTay Marine, Bromborough, Yard 116. Holds 150 passengers.

MV Loch Buie

Steel DSMV built in 1991 by J.W.Miller & Sons Ltd. St Monans, Yard 1045. Holds 250 passengers.

MV Loch Dunvegan

Steel DSMV built in 1991 by Ferguson Shipbuilders Ltd, Port Glasgow, Yard 601. Holds 200 passengers.

MV Loch Fyne

Steel DSMV built in 1991 by Ferguson Shipbuilders Ltd, Port Glasgow, Yard 602. Holds 200 passengers.

MV Loch Linnhe

Steel DSMV built in 1986 by Richard Dunston (Hessle) Ltd, Yard 953. Holds 200 passengers.

MV Loch Portain

Steel DSMV built in 2003 by McTay Marine, Bromborough, Yard 190. Holds 195 passengers.

MV Loch Ranza

Steel DSMV built in 1986 by Richard Dunston (Hessle) Ltd, Yard 955. Holds 199 passengers.

MV Loch Riddon

Steel DSMV built in 1986 by Richard Dunston (Hessle) Ltd, Yard 954. Holds 199 passengers.

MV Loch Seaforth

Passenger built in 2014 by Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Holds 700 passengers.

MV Loch Shira

Steel DSMV built in 2006 by Ferguson Shipbuilders Ltd, Port Glasgow, Yard 721. Holds 250 passengers.

MV Loch Striven

Steel DSMV built in 1986 by Richard Dunston (Hessle) Ltd, Yard 952. Holds 200 passengers.

MV Loch Tarbert

Steel DSMV built in 1992 by J.W.Miller & Sons Ltd. St Monans, Yard 1046. Holds 142 passengers.

MV Lochinvar

Diesel hybrid built in 2013 by Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow. Holds 150 passengers.

MV Lochnevis

Steel DSMV built in 2000 by Ailsa Shipbuilding, Troon, Yard 941. Holds 190 passengers.

MV Lord of the Isles

Steel DSMV built in 1986 by Appledore Ferguson Ltd. Port Glasgow, Yard 573. Holds 506 passengers.

Northern Isles Ferries

No items found