The Ferry Terminal, Gourock, Inverclyde PA19 1QP

Dàta gaoithe is sìde beò

0 kts.Astar Gaoithe 0 kts.Astar na gaoithe (max.) N 0°T

Dàta làn-mara

Dàta làn-mara ro-mheasta air a thaisbeanadh airson Greenock
GMT
BST
Air amharc An dùil
1.98m
@21:49 GMT
1.08m
@00:48 GMT
Làn Ìosal 0.83m 12:20
Làn àrd 2.76m 19:11
Làn Ìosal 1.08m 00:48
Làn àrd 2.85m 07:05
AIR ùRACHADH MU DHEIREADH 21:49 GMT

Fios

Tha an dàta gaoithe a tha ri fhaicinn air an làraich-lìn seo mar amhaircean a thogadh bho ionnsramaidean a tha rin lorg air laimrigean, ceidhichean agus structaran eile, gus suidheachadh na gaoithe a nochdadh as dòcha a gheibhear aig a’ cheidhe no acarsaid, ach far am faod togalaichean a tha dlùth, cumadh-tìre no soithichean air acair ri làimh, buaidh a thoirt air mionaideachd an dàta.

Tha fiosrachadh amail mu shìde agus mu thìde-mhara air a sholarachadh mar iùl agus bu chòir do mharaichean seo a chleachdadh a thuilleadh air tùsan fiosrachaidh eile, gus seòladh gu sàbhailte taobh a-staigh chalaidhean CMAL.      

Luas na gaoithe mu dheireadh 24 uair

Teòthachd mu dheireadh 24 uair

Barometer 24 uair mu dheireadh

Details

TypePier
Harbour ownerCMAL
Harbour authorityCMAL
Harbour operatorCalMac Ferries Ltd
Ferry operator(s)CalMac Ferries Ltd
Local CalMac officePhone: +44 (0)1475 650 100 (Press Option 2)
CalMac general enquiriesPhone: 0800 066 5000 Email: enquiries@calmac.co.uk

Location map

  • Gourock – Dunoon

CMAL does not decide ferry routes, this is the responsibility of the ferry operator. Routes are liable to change at any time and this list may not be accurate. Please always check the ferry operators website for the latest information.