Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal Cmal

Tha sealbh aig Stòras Mara Cailleannach Earr. air aiseagan, calachan agus am bunstructair a tha dhìth airson seirbheisean aiseig chudromach a thoirt do thaobh Siar na h-Alba agus Linne Chluaidh.

'S e ar n-amas aiseagan, calachan agus bunstructair puirt a thabhann a tha èifeachdach, luachmhor agus sàbhailte do ghnòmhaichean, choimhearsnachdan agus luchd-siubhail air feadh Alba.

Tha uallach oirnn airson a bhith:

  • A’ cumail suas, a’ leasachadh agus a’ toirt piseach air aiseagan agus am fearann mun chuairt air cidheachan agus calachan.
  • A’ sireadh maoineachadh a bhàrrachd airson a chur an sàs ann an goireasan aiseig agus cala; a’ dèanamh diofar mòr do dhaoine agus ghnìomhachasan a bhios a’ cleachdadh nan seirbheisean bunaiteach seo.
  • Ag obair còmhla ri compàirtichean taobh a-staigh Alba agus a’ choimhearsnachd mara nas fharsainge airson gum bi sinn aithnichte airson aiseagan agus goireasan-cala luachmhor agus nua-thionnsgach a thabhann do na coimhearsnachdan a tha sinn a’ frithealadh

Hybrid Ferries

Cliog an seo airson faighinn a-mach mu na h-Aiseagan Dà-chonnaidh

Stornoway Ullapool Ferry

Find out more about
the Stornoway
Ullapool Ferry
Project.

Aiseagan

Faigh a-mach mun chabhlach againn.

Gabh sùil air na h-aiseagan »

Pàigh cìsean-cala air-loidhne

Pàigh cìsean-cala air-loidhne a cleachdadh cairt-creidis.

Pàigh an-dràsta »

Calachan

Faigh a-mach mu na Calachan air a bheil sealbh againn no a tha sinn stiùireadh.

Cuairt-litir

Faigh ar cuairt-litir:

Na Tweets as ùire